Oferta

Kontakt

Dokumentacja Środowiskowa - Wojciech Pająk

 

tel. 720 756 763

e-mail: poczta@dokumentacja-srodowiskowa.pl

W 2012 r. uzyskałem tytuł magistra na kierunku geografia w specjalności kształtowanie środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Podczas mojej kariery zawodowej przez wiele lat pracowałem jako specjalista ds. planowania strategicznego w ochronie środowiska sporządzając dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin, powiatów, województw) następujące rodzaje dokumentów:

 

  • Programy ochrony środowiska;

  • Raporty z realizacji programów ochrony środowiska;

  • Plany gospodarki niskoemisyjnej;

  • Założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

  • Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

  • Prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Korzystając z nabytej wiedzy oraz doświadczenia praktycznego postanowiłem w 2018 r. założyć własną działalność oferując Państwu najwyższą jakość opracowywanej dokumentacji, fachowość, rzetelność oraz zaangażowanie w realizację projektów.

 

W galerii zaprezentowano przykłady dokumentów zrealizowanych przez firmę Dokumentacja Środowiskowa - Wojciech Pająk.

Dokumentacja Środowiskowa

- Wojciech Pająk

 

tel. 720 756 763

e-mail: poczta@dokumentacja.srodowiskowa.pl